کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍اش‍م‍ی‌ ن‍ژاد، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ ، ۱۳۶۰-۱۳۱۱-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا، ۶۱ ق‌.
 
پدیدآور:
ه‍اش‍م‍ی‌ ن‍ژاد، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ ، ۱۳۶۰-۱۳۱۱-
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ ن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درسی که حسین ( ع )به انسانها آموخت
هاشمی نژاد، عبدالکریم ، ۱۳۶۰-۱۳۱۱- ؛  مشهد شرکت به نشر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۴۱/۵‬,‭‍ه۲د۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک