کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍الاه‍ان‌، دان‍ی‍ل‌، ۱۹۴۴-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ - ای‍ال‍ت‌ م‍ت‍ح‍ده‌
 
پدیدآور:
ه‍الاه‍ان‌، دان‍ی‍ل‌، ۱۹۴۴-
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ ن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کودکان استثنایی ، مقدمه ای بر آموزشهای ویژه
هالاهان ، دانیل ، ۱۹۴۴- ؛  مشهد شرکت به نشر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۳۹۸۱‬,‭‍ه۲‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک