کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍ب‍ن‌، ن‍ان‍س‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ه‍ب‍ن‌، ن‍ان‍س‍ی‌
 
ناشر:
رش‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ارزیابی عصب - روانشناختی
هبن ، نانسی ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۳۸۶/۶‬,‭‌ه ۲‌م۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک