کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍رس‍ن‌، م‍ای‍ک‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رف‍ت‍اردرم‍ان‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ روان‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍لاک‌، آل‍ن‌
ه‍رس‍ن‌، م‍ای‍ک‍ل‌
 
ناشر:
رش‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ شیوه های رفتاردرمانی
بلاک ، آلن ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷‌ب۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه تشخیصی
هرسن ، مایکل ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‍ه۴‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک