کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍ری‍س‌، ام‍ی‌ ب‍ی‍ورک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رف‍ت‍ار م‍ت‍ق‍اب‍ل‌، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
 
پدیدآور:
ه‍ری‍س‌، ام‍ی‌ ب‍ی‍ورک‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ف‍اخ‍ت‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ماندن در وضعیت آخر
هریس ، امی بیورک ؛  تهران نشر فاخته   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷۷‍ه۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک