کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍م‍ای‍ش‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ ( ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌:۱۳۸۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
 
ناشر:
س‍ب‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات نخستین همایش تخصصی کتابخانه دیجیتال
همایش تخصصی کتابخانه دیجیتال ( نخستین :۱۳۸۷ ؛  تهران سبزان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭۴۰۸۰‬,‭‍ه۷۶‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک