کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍م‍ت‍ی‌، رش‍ی‍د، ۱۳۲۶-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ک‍ردی‌ - ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ه‍م‍ت‍ی‌، رش‍ی‍د، ۱۳۲۶-
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ه‍ن‍ری‌ و س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌ ک‍وث‍ر: اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آفت پرواز( اعتیاد)
همتی ، رشید، ۱۳۲۶- ؛  [کرمانشاه ] موسسه فرهنگی ، هنری و سینمایی کوثر: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۲۵۶‬,‭‌ک۵۴۳‍ه۷۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک