کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍ورووی‍ت‍ز، م‍اردی‌ ج‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ش‍ار روان‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍ورووی‍ت‍ز، م‍اردی‌ ج‍ان‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د: ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درمان سندرم های پاسخ به استرس
هوروویتز، ماردی جان ؛  تهران کتاب ارجمند: نسل فردا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۴‬,‭‌ف۵‌ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک