کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍در ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۱-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌س‍ن‍ج‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍در ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۱-
 
ناشر:
پ‍ی‍ک‌ ف‍ره‍ن‍گ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پایه های پژوهش در علوم رفتاری ( شناخت روش علمی )
هومن ، حیدر علی ، ۱۳۱۱- ؛  [تهران ] پیک فرهنگ   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‍ه۹‌پ۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک