کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍ی‍ل‍ی‌، چ‍ارل‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍ی‍ل‍ی‌، چ‍ارل‍ز
 
ناشر:
ف‍ردوس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره حرفه ای برای معلمان و مشاوران
هیلی ، چارلز ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۷/۵‬,‭‍ه۹‌م۵‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک