کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : واح‍د، اب‍راه‍ی‍م‌،- ۱۳۲۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
خ‍واب‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍وزن‍ی‌
 
پدیدآور:
واح‍د، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۲۹-
واح‍د، اب‍راه‍ی‍م‌،- ۱۳۲۹
 
ناشر:
س‍خ‍ن‌ گ‍س‍ت‍ر
س‍خ‍ن‌گ‍س‍ت‍ر
ن‍ش‍ر س‍ب‍ح‍ان‌: م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ۲۲ ب‍ه‍م‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد به مواد مخدر تریاک - هروئین " :نشانه های شناخت یک فرد معتاد در خانواده "
واحد، ابراهیم ، ۱۳۲۹- ؛  [تهران ] نشر سبحان : موسسه خدمات فرهنگی ۲۲ بهمن   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭و۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد به محرکها و توهم زاها( حشیش - کوکائین )...
واحد، ابراهیم ،- ۱۳۲۹ ؛  تهران سخن گستر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۵۸۰۱‬,‭و۲،‌ف‍لا۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
هیپنوتیزم
واحد، ابراهیم ،- ۱۳۲۹ ؛  مشهد سخن گستر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۱۴۸‬,‭و۲‌ه۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب سوزنی
واحد، ابراهیم ،- ۱۳۲۹ ؛  مشهد سخن گستر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۱۸۴‬,‭و۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک