کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وال‍ت‍اری‌، م‍ی‍ک‍ا ت‍وی‍م‍ی‌، ۱۹۰۸- ۱۹۷۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ن‍لان‍دی‌ -- ق‍رن‌۲۰
 
پدیدآور:
وال‍ت‍اری‌، م‍ی‍ک‍ا ت‍وی‍م‍ی‌، ۱۹۰۸- ۱۹۷۹
 
ناشر:
زری‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سینوهه :پزشک مخصوص فرعون
والتاری ، میکا تویمی ، ۱۹۰۸- ۱۹۷۹ ؛  تهران زرین   ، ۱۳۸۱-۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭و۲۳‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک