کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وای‍ن‍ر، م‍ای‍رون‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌
 
پدیدآور:
وای‍ن‍ر، م‍ای‍رون‌
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍ردی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درک توسعه سیاسی
واینر، مایرون ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭JF‬,‭۶۰‬,‭و۲د۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک