کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وب‍ر، م‍اک‍س‌، ۱۸۶۴- ۱۹۲۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
وب‍ر، م‍اک‍س‌، ۱۸۶۴- ۱۹۲۰
 
ناشر:
م‍رک‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم اساسی جامعه شناسی
وبر، ماکس ، ۱۸۶۴- ۱۹۲۰ ؛  تهران مرکز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۷‬,‭و۲‌م۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک