کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ورزش‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ورزش‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ع‍دن‌ک‍ن‌، ای‍ران‍دخ‍ت‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
گ‍ل‌ ی‍خ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نقش ورزش در جلوگیری از انحرافات اخلاقی جوانان
معدن کن ، ایراندخت ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۰۶/۵‬,‭‌م۶‌ن۷‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ورزش عاملی برای پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر
تهران گل یخ   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۰۶/۵‬,‭و۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک