کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ورن‍ر، دی‍وی‍د، ۱۹۳۴ -م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- خ‍دم‍ات‌
 
پدیدآور:
ورن‍ر، دی‍وی‍د، ۱۹۳۴ -م‌
 
ناشر:
م‍ازی‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
امداد پزشکی
ورنر، دیوید، ۱۹۳۴ ؛  تهران مازیار   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۳۹۳‬,‭و۴‌ج۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک