کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : وزارت‌ ب‍ه‍داری‌، س‍ازم‍ان‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ب‍ه‍داری‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
 
پدیدآور:
ص‍ب‍ور اردوب‍ادی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۲-
 
ناشر:
وزارت‌ ب‍ه‍داری‌، س‍ازم‍ان‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ب‍ه‍داری‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد :شناسائی - علل - پیشگیری
صبور اردوبادی ، احمد، ۱۳۰۲- ؛  وزارت بهداری ، سازمان منطقه ای بهداری استان آذربایجان شرقی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ص۲۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک