کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وف‍ای‍ی‌ ج‍ه‍ان‌، زه‍را
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
addicction
 
پدیدآور:
وف‍ای‍ی‌ ج‍ه‍ان‌، زه‍را
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ و روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه اثربخشی آموزش گروهی برنامه غنی سازی و ارتقاءزندگی و واقعیت درمانی بر بهبود شاخص های درمانی اعتیا سوءمصرف کنندگان مواد
وفایی جهان ، زهرا ؛  فردوس مشهد علوم تربیتی و روانشناسی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۹۵۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک