کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ون‍ب‍رگ‌، ک‍ن‍ت‌ دب‍ل‍ی‍و
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌
 
پدیدآور:
ون‍ب‍رگ‌، ک‍ن‍ت‌ دب‍ل‍ی‍و
ون‍ب‍رگ‌، ک‍ن‍ت‌ دب‍ل‍ی‍و.
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی ارتکاب به جرم مراجعان سوء مصرف مواد :کتاب راهنما، نگاهی بر ارزیابی پیشرفت و تغییر
ونبرگ ، کنت دبلیو ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭و۹‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۹۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درمان رفتار مجرمانه و سوء مصرف مواد : راهبردهای خودبهبودی و تغییر: گذرگاه هایی به سوی زندگی مسئولانه
ونبرگ ، کنت دبلیو. ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۱/۴‬,‭‌ب۴،و۹‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک