کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وک‍ی‍ل‌، ام‍ی‍ر س‍اع‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر
 
پدیدآور:
وک‍ی‍ل‌، ام‍ی‍ر س‍اع‍د
 
ناشر:
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بشر، صلح و امنیت بین المللی
وکیل ، امیر ساعد ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۳۲۸/۶‬,‭‌ب۹‌خ۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک