کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وی‍دوس‍ون‌، م‍ارک‌، ۱۹۷۳ - م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رف‍ت‍ار م‍ت‍ق‍اب‍ل‌، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
 
پدیدآور:
وی‍دوس‍ون‌، م‍ارک‌، ۱۹۷۳ - م‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل رفتار متقابل ( تحلیل تبادلی : )۱۰۰ نکته ،۱۰۰ تکنیک
ویدوسون ، مارک ، ۱۹۷۳ - م ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷۷،و۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک