کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وی‍گ‌، ه‍ی‍ث‍ر ب‍ارن‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اخ‍ت‍لالات‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
وی‍گ‌، ه‍ی‍ث‍ر ب‍ارن‍ت‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د: ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اختلال شخصیت
ویگ ، هیثر بارنت ؛  تهران کتاب ارجمند: نسل فردا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۵۵‬,‭و۹‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک