کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : پ‍ادووان‍ی‌، م‍ارس‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍اف‍ی‍ا -- ای‍ت‍ال‍ی‍ا
 
پدیدآور:
پ‍ادووان‍ی‌، م‍ارس‍ل‌
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آخرین سالهای مافیا
پادووانی ، مارسل ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۴۵۳‬,‭‌ف‍لا۹۳‌م۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک