کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : پ‍ارک‍ی‍ن‍س‍ون‌، س‍ی‍ری‍ل‌ ن‍ورث‌ ک‍وت‌، ۱۹۰۹-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
پ‍ارک‍ی‍ن‍س‍ون‌، س‍ی‍ری‍ل‌ ن‍ورث‌ ک‍وت‌، ۱۹۰۹-
 
ناشر:
ب‍ان‍ک‌ م‍رک‍زی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ب‍ان‍ک‍داری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه های بزرگ در مدیریت
پارکینسون ، سیریل نورث کوت ، ۱۹۰۹- ؛  تهران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، مرکز آموزش بانکداری   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌پ۲‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک