کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍ای‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واد م‍خ‍در
 
پدیدآور:
اس‍ع‍دی‌، ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
پ‍ای‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جامعه سبز( به سوی جامعه عاری از مواد مخدر)
اسعدی ، حسن ؛  تهران پایا   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ج۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک