کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : پ‍دف‍ی‍ل‍د، ک‍ال‍ی‍ن‌ ف‍ران‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ -- ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
 
پدیدآور:
پ‍دف‍ی‍ل‍د، ک‍ال‍ی‍ن‌ ف‍ران‍ک‌
 
ناشر:
ن‍س‍ل‌ ن‍وان‍دی‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب درسی دوره کارشناسی حقوق جزا
پدفیلد، کالین فرانک ؛  تهران نسل نواندیش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KD‬,‭۶۶۲‬,‭‌پ۴‌ک۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک