کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍رخ‍اش‍گ‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍رخ‍اش‍گ‍ری‌
 
پدیدآور:
اب‍وال‍م‍ع‍ال‍ی‌، خ‍دی‍ج‍ه‌
م‍ی‍رزاب‍ی‍گ‍ی‌، ح‍س‍ن‍ع‍ل‍ی‌،- ۱۳۴۰
پ‍ادی‍اب‌، ع‍ب‍دال‍خ‍ال‍ق‌
 
ناشر:
آگ‍ه‌
زی‍ت‍ون‌ س‍ب‍ز
ف‍راگ‍ف‍ت‌
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د، ارج‍م‍ن‍د، ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پرخاشگری و راه های کاهش آن
میرزابیگی ، حسنعلی ،- ۱۳۴۰ ؛  قم فراگفت   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۱‬,‭‌م۸۷ر۷‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پرخاشگری وجنایت
انجمن جامعه شناسی ایران ؛  تهران آگه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۳۲/۵۶‬,‭ر ۵‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پرخاشگری :ماهیت ، علل و پیش گیری با ضمیمه ماهیت و پیش گیری از پرخاشگری از دیدگاه اسلام
ابوالمعالی ، خدیجه ؛  تهران bتلفن ناشر :04028988 ،آدرس ناشر :تهران O بلوار کشاورز - نبش 61 آذر شماره 292 کتاب ارجمند، ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵،/‌پ۴،‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی پرخاشگری
پادیاب ، عبدالخالق ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۹۴۸۸۲۱-۸۸۹۴۸۸۲۰،آدرس ناشر :تهران - چهارراه کالج -خیابان پورموسی -کوچه بامشاد-پلاک ۲ -واحد۱ زیتون سبز   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵،/‌پ۴،‌پ۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک