کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : پ‍رف‍ی‍ت‌، آل‍ن‌، ۱۹۲۵-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ش‍ون‍ت‌ -- ف‍ران‍س‍ه‌
 
پدیدآور:
پ‍رف‍ی‍ت‌، آل‍ن‌، ۱۹۲۵-
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پاسخ هائی به خشونت
پرفیت ، آلن ، ۱۹۲۵- ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۴۴۰‬,‭‌خ۵‌پ۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک