کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : پ‍روی‍زی‌، س‍ع‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۹-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واد م‍خ‍در -- م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
پ‍روی‍زی‌، س‍ع‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۹-
 
ناشر:
ع‍م‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
الگوی مصرف داروهای نارکوتیک در ایران و جهان
پرویزی ، سعدالله ، ۱۳۴۹- ؛  تهران عمران   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۲۸‬,‭‌پ۴‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک