کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍زش‍ک‍ی‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
پ‍ارک‌، ج‍ان‌ اورت‌، ۱۹۲۸ - م‌
پ‍ارک‌، ج‍ان‌ اورت‌، ۱۹۲۸-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ی‍لان‌
ن‍ش‍ر س‍م‍اط- ان‍ت‍ش‍ارات‌ گ‍ی‍لان‌
ک‍ت‍اب‌ م‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی
پارک ، جان اورت ، ۱۹۲۸- ؛  [تهران ] نشر سماط- انتشارات گیلان   ، ۱۳۷۲-۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۴۲۵‬,‭‌پ۲د۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه ضروریات و آزمونهای مراجع علوم پایه پزشکی :درسنامه بهداشت
پارک ، جان اورت ، ۱۹۲۸- ؛  تهران کتاب میر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۴۲۵‬,‭‌پ۲د۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی
پارک ، جان اورت ، ۱۹۲۸ - م ؛  گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۴۲۵‬,‭‌پ۲د۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک