کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : پ‍ورک‍اظم‍ی‌، ل‍طف‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۱-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍دز
 
پدیدآور:
پ‍ورک‍اظم‍ی‌، ل‍طف‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۱-
 
ناشر:
ن‍اه‍ی‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ایدز در ایران و جهان
پورکاظمی ، لطفعلی ، ۱۳۴۱- ؛  تهران ناهید   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۰۷‬,‭‌پ۸۷،‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک