کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ -- خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
معرفی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ۱ و گزارش عملکرد پنج ساله ۱۳۸۹-۱۳۸۴
تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۲۶‬,‭‌پ۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا :دیدگاه ها و نقدها
تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭UA‬,‭۸۳۲‬,‭‍ه۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک