کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : پ‍ی‍اژه‌، ژان‌، ۱۸۹۶- ۱۹۸۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ودک‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
پ‍ی‍اژه‌، ژان‌، ۱۸۹۶- ۱۹۸۰
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی کودک
پیاژه ، ژان ، ۱۸۹۶- ۱۹۸۰ ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۱‬,‭‌پ۹ر۸۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک