کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : پ‍ی‍ت‍ر م‍ی‍ل‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍ی‍ل‍ر، پ‍ی‍ت‍ر ج‍ی‌
م‍ی‍ل‍ر، پ‍ی‍ت‍ر گ‍ری‍م‌
پ‍ی‍ت‍ر م‍ی‍ل‍ر
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دن‍ی‍ای‌ درون‌ ( ب‍ه‌ س‍ف‍ارش‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در)
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دن‍ی‍ای‌ درون‌ ( ب‍ه‌ س‍ف‍ارش‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درمان اعتیاد، برنامه ریزی تکلیف محور
تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭د۴۳‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درمان اعتیاد مبتنی بر شواهد علمی
پیتر میلر ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴/۱۵‬,‭‌ف۹د۴‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روش های پژوهش در اعتیاد
میلر، پیتر جی ؛  تهران انتشارات دنیای درون ( به سفارش ستاد مبارزه با مواد مخدر)   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭۶۱۶/۸۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روش های پژوهش در اعتیاد
میلر، پیتر گریم ؛  تهران دنیای درون ( به سفارش ستاد مبارزه با مواد مخدر)   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭۸۶/۶۱۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک