کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : پ‍ی‍رن‍ی‍ا، ح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
 
پدیدآور:
پ‍ی‍رن‍ی‍ا، ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
اک‍ب‍ات‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ایران باستان ، یا، تاریخ مفصل ایران قدیم
پیرنیا، حسن ؛  تهران اکباتان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۰‬,‭‌پ۹‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک