کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍ی‍ون‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد --پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
 
پدیدآور:
داع‍ی‌، ص‍ف‍ر
پ‍ی‍ش‌ دار، م‍ه‍ن‍از
 
ناشر:
پ‍ی‍ون‍د
پ‍ی‍ون‍د م‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق و آمار در روان شناسی و علوم انسانی
داعی ، صفر ؛  تهران پیوند   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭د۲ر۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی
پیش دار، مهناز ؛  تهران پیوند مهر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌پ۹۳۴‌پ ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک