کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ار، آل‍ن‌، ۱۹۳۴-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
 
پدیدآور:
ک‍ار، آل‍ن‌، ۱۹۳۴-
ک‍ار، آل‍ن‌، ۱۹۳۴- ۲۰۰۶ م‌
 
ناشر:
ج‍ام‍ع‍ه‌پ‍ژوه‍ان‌ س‍ی‍ن‍ا
پ‍ری‍م‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سرانجام سیگار را ترک کردم :ساده ترین راه برای ترک سیگار
کار، آلن ، ۱۹۳۴- ؛  تهران پریمان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌ک۲‌س۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ترک آسان سیگار
کار، آلن ، ۱۹۳۴- ۲۰۰۶ م ؛  تهران جامعه پژوهان سینا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۷‬,‭‌ک۲،‌ت۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک