کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
م‍ق‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۵۰-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی
مقیمی ، محمد،۱۳۵۰- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭‌م ۶۷‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک