کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ارل‍س‍ون‌، ن‍ی‍ل‌، ۱۹۴۲-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ارل‍س‍ون‌، ن‍ی‍ل‌، ۱۹۴۲-
ک‍ارل‍س‍ون‌، ن‍ی‍ل‌، ۱۹۴۲R lieN ,noslrlaC. -
 
ناشر:
رش‍د
غ‍زل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی فیزیولوژیک ( فیزیولوژی رفتار)
کارلسون ، نیل ، ۱۹۴۲- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۹-
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌ک۱۵ر۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی روانشناسی فیزیولوژیک
کارلسون ، نیل ، ۱۹۴۲R lieN ,noslrlaC. - ؛  اصفهان غزل   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌ک۱۵‌م۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک