کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ارل‍س‍ون‌، ک‍ارن‌،- ۱۹۵۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زن‍ان‌ -- ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ارل‍س‍ون‌، ک‍ارن‌،- ۱۹۵۴
 
ناشر:
س‍اوالان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روانی زنان
کارلسون ، کارن ،- ۱۹۵۴ ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۱/۴‬,‭‌ک۲‌ب۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک