کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ار و اش‍ت‍غ‍ال‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ار و اش‍ت‍غ‍ال‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍ن‍ج‍ی‌، ح‍م‍زه‌، ۱۳۲۱-
 
ناشر:
س‍اوالان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی کار
گنجی ، حمزه ، ۱۳۲۱- ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۸۱‬,‭‌گ۹ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک