کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ازب‍ی‌، پ‍ل‌ ک‍ری‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌--ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌--روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ازب‍ی‌، پ‍ل‌ ک‍ری‍س‌
 
ناشر:
آی‍ن‍ده‌ درخ‍ش‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روش های پژوهش در علوم رفتاری
کازبی ، پل کریس ؛  قم آینده درخشان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۷/۵‬,‭‌ک۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک