کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍اوه‌، م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
روان‌پ‍زش‍ک‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
زک‍ری‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ک‍اوه‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی بیماری های اجتماعی
کاوه ، محمد ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵‬,‭‌ک۲۵آ ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
علل گرایش به اعتیاد(فراتحلیل مطالعات )
زکریایی ، محمدعلی ؛  تهران کمیته مبارزه با مواد مخدر، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ز۸‌ع۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک