کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍ن‍از
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌
 
پدیدآور:
اس‍ن‍ل‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍ن‍از
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان و درمان " ویژه دانشجویان و پرستاران "
اسنل ؛  تهران کتاب مهناز   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ف‍لا۵ر۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک