کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ت‍اب‌ م‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
پ‍ارک‌، ج‍ان‌ اورت‌، ۱۹۲۸-
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ م‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه ضروریات و آزمونهای مراجع علوم پایه پزشکی :درسنامه بهداشت
پارک ، جان اورت ، ۱۹۲۸- ؛  تهران کتاب میر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۴۲۵‬,‭‌پ۲د۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک