کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌س‍ازی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ل‍ی‌، س‍ول‌
 
ناشر:
س‍ب‍زان‌
چ‍اپ‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات نخستین همایش تخصصی کتابخانه دیجیتال
همایش تخصصی کتابخانه دیجیتال ( نخستین :۱۳۸۷ ؛  تهران سبزان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭۴۰۸۰‬,‭‍ه۷۶‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
منابع الکترونیکی و توسعه مجموعه کتابخانه
لی ، سول ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۵‬,‭‌ل ۹‌م۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک