کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ف‍روردی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍لام‍ت‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
 
پدیدآور:
ن‍ب‍وی‌، ب‍ه‍روز، ۱۳۱۶-
ه‍ی‍ل‍ز، دای‍ان‌، ۱۹۵۰-
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ف‍روردی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی
نبوی ، بهروز، ۱۳۱۶- ؛  تهران کتابخانه فروردین   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌ن۲‌م۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رهنمودهای سلامت زیستن
هیلز، دایان ، ۱۹۵۰- ؛  تهران کتابخانه فروردین   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۷۶‬,‭‍ه۹ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک