کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ت‍اب‍داری‌ -- ن‍وآوری‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- ن‍وآوری‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ --ن‍وآوری‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ب‍اک‍ل‍ن‍د، م‍ای‍ک‍ل‌ ک‍ی‍ب‍ل‌، ۱۹۴۱ - م‌
چ‍ودری‌، اس‌ .ک‍ی‌
 
ناشر:
چ‍اپ‍ار
ک‍ت‍اب‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه های آینده
باکلند، مایکل کیبل ، ۱۹۴۱ - م ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۹‬,‭‌ب۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهکارهایی برای کتابخانه های مدرن
چودری ، اس .کی ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۹‬,‭آ۵،‌چ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک