کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍راف‍ت‍ون‌، ج‍ان‌، ۱۹۱۲ - م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دخ‍ان‍ی‍ات‌ -- اع‍ت‍ی‍اد -- ب‍ه‍داش‍ت‌
دخ‍ان‍ی‍ات‌ -- اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
 
پدیدآور:
ری‍چ‍م‍ون‍د، روب‍ی‍ن‌
ک‍راف‍ت‍ون‌، ج‍ان‌، ۱۹۱۲ - م‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز آم‍وزش‌، پ‍ژوه‍ش‌ و درم‍ان‍ی‌ س‍ل‌ و ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ری‍وی‌ دک‍ت‍ر م‍س‍ی‍ح‌ دان‍ش‍وری‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‍ی‌، پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ س‍ل‌ و ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ری‍وی‌ دک‍ت‍ر م‍س‍ی‍ح‌ دان‍ش‍وری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آموزشی جهت تعلیم دانشجویان پزشکی در مورد دخانیات
ریچموند، روبین ؛  تهران مرکز آموزش ، پژوهش و درمانی سل و بیماریهای ریوی دکتر مسیح دانشوری   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۶۴۵‬,‭د۳ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دخانیات یک تهدید جهانی
کرافتون ، جان ، ۱۹۱۲ - م ؛  تهران مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی دکتر مسیح دانشوری   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ک ۴‌س۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک