کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍رج‌:دری‍ای‌ ت‍ن‍ه‍ای‍ی‌؛ ت‍ه‍ران‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ه‍م‍ن‌ ب‍رن‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
 
پدیدآور:
ت‍ن‍ه‍ائ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
ک‍رج‌:دری‍ای‌ ت‍ن‍ه‍ای‍ی‌؛ ت‍ه‍ران‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ه‍م‍ن‌ ب‍رن‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گروه درمانی اعتیاد :کاربست فرا روش شناسی اروینگ گافمن
تنهائی ، حسین ابوالحسن ؛  کرج :دریای تنهایی ؛ تهران ، انتشارات بهمن برنا   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ت۹‌گ۴‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک